Op de algemene vergadering werd o.a. de financiële besproken. Ondanks de recente investering in het nieuwe clubhuis sluiten we 2017 positief af, dankzij de inzet van medewerkers en sponsors! Voorzitter Daniël Deweert werd, met eenparigheid van stemmen, opnieuw verkozen voor een volgende ambtstermijn! Idem voor de bestuursleden Guy Vansteenkiste, Eddy Puystjens en Dirk Lingier. Daarna werden Tom Decraecke en Rani Steen gehuldigd voor hun verdienstelijke inzet.