Vrijdag 23 november 2018

Koninklijke Roei-en Nautische Sport Oostende vzw
104 Prins Albertlaan – 8400 Oostende

nodigt u uit op vrijdag 15 november 2019 om 19u30u.
het K.R.N.S.O. – CLUBHUIS

36° Kaas- en Wijnavond

ingericht in samenwerking met, en ten voordele van de

Multiple Sclerose Liga Vlaanderen v.z.w. regio Oostende

De kaastafel kost u € 20,00, aperitief en toetje, brood en boter inbegrepen.

Er kan uitzonderlijk een VLEESPLANK bekomen worden. Melden bij betaling a.u.b!

Witte wijn (1 keuze)   à 15,00 €.
Rode  wijn (3 keuzes) à 20,00 €.

Reservatie door tijdig € 20,00./p.p. te storten op het IBAN nummer

BE44 4758 3503 7145 ( BIC KREDBEBB) van de KRNSO vzw.

Vermijd misverstanden! Vermeld of de deelnemer en de rekeninghouder één en dezelfde persoon is. Stort vlug! Slechts 120 personen kunnen deelnemen. Uiterste datum van inschrijving: dinsdag 12 november!

Gelieve een late betaling of annulering, alsook uw voorkeur voor  “Vlees” telefonisch of per e-mail te melden aan onergetekende. Meld eventueel ook met wie u afgesproken hebt om de tafel te delen.

Onze tombola sluit gewoontegetrouw onze Kaas- en Wijnavond af met als hoofdprijs een heuse “Boerenhesp”. Bent U die avond belet, dan kunt U nog steeds bij ons terecht voor de aankoop van enkele lotjes € 2,00). Ook het schenken van een prijsje voor deze tombola wordt gewaardeerd.

Hopende U persoonlijk te mogen begroeten op vrijdag 15 november vanaf 19u30., bied ik U namens de M.S.-Liga Vlaanderen – Regio Oostende, en de K.R.N.S.O. vzw, mijn oprechte blijken van hoogachting aan. 

Deweert Daniël – Voorzitter K.R.N.S.O.

E-mail: d.deweert@telenet.be    GSM: 0473 432504