Geachte Leden, Sympathisanten, Sponsors

Het Bestuursorgaan van de K.R.N.S.O. wenst U allen een voorspoedig 2023 met bovenal een uitstekende gezondheid.
Ter gelegenheid van het nieuwe jaar willen wij U allen hartelijk bedanken voor jullie medewerking bij onze clubwerking.

Daarom nodigen wij U allen graag uit op onze

NIEUWJAARSRECEPTIE

Welke zal plaatsgrijpen in ons clubhuis op

Zondag 15 januari 2023 vanaf 11u00

 ook zal worden overgegaan tot de overhandiging van de opbrengst van de Kaas- en Wijnavond ten voordele van de MS – Liga Vlaanderen v.z.w. – regio Oostende
en van de Kaas- en Wijnavond ten voordele van het Kinder Kansen Fonds.

Wij hopen U op zondag 15 januari 2023 allen te mogen verwelkomen,

Met sportieve groeten,

namens het Bestuursorgaan,

 De voorzitter ,                                                                                                   De secretaris,

 Guy Vansteenkiste                                                                                          John Vansteenkiste