Lidgelden 2020

Werkend lid na 1/9 50% korting
Werkend lid na 1/10 60% korting
Werkend lid na 1/11 70% korting
Werkend lid na 1/12 80% korting
Bijdrage MET NAAMVERMELDING via overschrijving op volgende rekeningnummers:
IBAN: BE44 4758 3503 7145   BIC: KREDBEBB
KRNSO DOET MEE MET HET PROJECT SPORTKANS

De concrete doelstelling hierbij is de minderbegoede kinderen en jongeren op te nemen in de clubwerking door het betalen van de aansluitingskosten en de verzekeringsgelden voor de federatie, bond of Liga. Vraag inlichtingen aan trainers of bestuursleden.

Lees ons clubblad online:

FOLLOW US:

1871

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende

Prins Albertlaan 104
8400 Oostende
België

Ond.Nr. BE0410.454.015