Vrijdag 18 november 2022

Koninklijke Roei-en Nautische Sport Oostende vzw
104 Prins Albertlaan – 8400 Oostende

nodigt u uit op vrijdag 18 november 2022 om 19u00u.
het K.R.N.S.O. – CLUBHUIS

Kaas- en Wijnavond

ingericht ten voordele van het

De kaastafel kost u € 26,00, aperitief en koffie, brood en boter inbegrepen.

Er kan uitzonderlijk een VLEESPLANK bekomen worden. Melden bij betaling a.u.b!

Witte wijn of Rode  wijn à 20,00 €.

Reservatie door tijdig € 26,00./p.p. te storten op het IBAN nummer

BE44 4758 3503 7145 ( BIC KREDBEBB) van de KRNSO vzw.
Graag voor 15/11

Vermijd misverstanden! Vermeld of de deelnemer en de rekeninghouder één en dezelfde persoon is. Stort vlug! Slechts 120 personen kunnen deelnemen. Uiterste datum van inschrijving: dinsdag 12 november!

Gelieve een late betaling of annulering, alsook uw voorkeur voor  “Vlees” telefonisch of per e-mail te melden aan Guy Vansteenkiste. Meld eventueel ook met wie u afgesproken hebt om de tafel te delen.

 

Hopende U persoonlijk te mogen begroeten op vrijdag 4 november vanaf 19u30., bied ik U namens de M.S.-Liga Vlaanderen – Regio Oostende, en de K.R.N.S.O. vzw, mijn oprechte blijken van hoogachting aan. 

Vansteenkiste Guy – Voorzitter K.R.N.S.O.

E-mail: info@autorijschoolkta.be    GSM: 0486 686513