Vrijdag 4 november 2022

Koninklijke Roei-en Nautische Sport Oostende vzw
104 Prins Albertlaan – 8400 Oostende

nodigt u uit op vrijdag 4 november 2022 om 19u30u.
het K.R.N.S.O. – CLUBHUIS

37° Kaas- en Wijnavond

ingericht in samenwerking met, en ten voordele van de

Multiple Sclerose Liga Vlaanderen v.z.w. regio Oostende

De kaastafel kost u € 25,00, aperitief en koffie, brood en boter inbegrepen.

Er kan uitzonderlijk een VLEESPLANK bekomen worden. Melden bij betaling a.u.b!

Witte wijn of Rode  wijn à 20,00 €.

Reservatie door tijdig € 25,00./p.p. te storten op het IBAN nummer

BE44 4758 3503 7145 ( BIC KREDBEBB) van de KRNSO vzw.

Vermijd misverstanden! Vermeld of de deelnemer en de rekeninghouder één en dezelfde persoon is. Stort vlug! Slechts 120 personen kunnen deelnemen. Uiterste datum van inschrijving: dinsdag 12 november!

Gelieve een late betaling of annulering, alsook uw voorkeur voor  “Vlees” telefonisch of per e-mail te melden aan Guy Vansteenkiste. Meld eventueel ook met wie u afgesproken hebt om de tafel te delen.

Onze tombola ingericht met de medewerking van supermarkt Spegelaere sluit gewoontegetrouw onze Kaas- en Wijnavond af met als hoofdprijs een heuse “Boerenhesp”. Bent U die avond belet, dan kunt U nog steeds bij ons terecht voor de aankoop van enkele lotjes. Ook het schenken van een prijsje voor deze tombola wordt gewaardeerd.

Hopende U persoonlijk te mogen begroeten op vrijdag 4 november vanaf 19u30., bied ik U namens de M.S.-Liga Vlaanderen – Regio Oostende, en de K.R.N.S.O. vzw, mijn oprechte blijken van hoogachting aan. 

Vansteenkiste Guy – Voorzitter K.R.N.S.O.

E-mail: info@autorijschoolkta.be    GSM: 0486 686513