SPORT NAUTIQUE OPEN CLASSIC TIJDRIT
TIJDRIT 23,6 KM
REGLEMENT TIJDRIT

1.     Iedere deelnemer dient het inschrijvingsformulier volledig ingevuld te hebben, pas dan kan hij zijn startnummer krijgen.
2.     De rugnummers kunnen afgehaald worden vanaf  11 u.
3.     Bij het afhalen van zijn nummer betaald men 5 euro borg, die men terug krijgt wanneer men na de wedstrijd deze (verplicht) terug inlevert.
4.     Bij het binnenbrengen van zijn rugnummer krijgt men een bewijs van deelname, dit heeft men nodig om zijn prijs te kunnen krijgen.
5.     Vanaf 13.00 u. zijn die te verkrijgen aan de startplaats.
6.     Wanneer men niet aanwezig is, of kan zijn, op de prijsdeling is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het krijgen van zijn prijs.
7.     Iedere deelnemer dient stipt de wegcode tijdens de wedstrijd na te leven. Hij is verplicht om aan de uiterste rechterkant van de weg te fietsen.
8.     Indien men zich daar niet aan houd kan hij verantwoordelijk gesteld worden bij de gebeurlijke ongevallen die daaruit kunnen volgen.
9.     Hij dient zich te schikken naar de orders van de inrichters, politie, bevoegde diensten en personen die de veiligheid van de wedstrijd garanderen.
10.  Deelnemers die het uitgestippelde parcours niet volgen worden niet in de uitslag opgenomen.
11.  Aan het keerpunt of de aankomst aan de verkeerde kant fietsen: 1 minuut straftijd!
12.  Na de start van de 1ste renner is het verboden nog het parcour te verkennen.
13.  DEELNEMERS, MET EEN LATERE STARTUUR, DIE TOCH OP HET PARCOUR FIETSEN ZULLEN DE START GEWEIGERD WORDEN!!!
14.  Iedere deelnemer dient zich 10 minuten voor zijn startuur aan het startplatform te melden.
15.  Een deelnemer die te laat aan de start verschijnt wordt de verlopen tijd aangerekend.
16.  Wanneer een renner wordt ingehaald door een na hem gestarte deelnemer is hij verplicht op een afstand van 30 meter te fietsen achter die andere renner, zo niet krijgt men 2 minuten straftijd of wordt men uit de uitslag geschrapt.
17.  Iedere deelnemer is verplicht aan het keerpunt te passeren, daar wordt zijn nummer genoteerd.

Wanneer men aan de wedstrijd deelneemt verklaard men dat men kennis genomen heeft  van het reglement en men daarmee akkoord is.

DE BESLISSINGEN VAN DE INRICHTERS ZIJN ONHERROEPELIJK.

Lees ons clubblad online:

FOLLOW US:

1871

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende

Prins Albertlaan 104
8400 Oostende
België

Ond.Nr. BE0410.454.015