Geachte Leden, Sympathisanten, Sponsors

Het Bestuursorgaan van de K.R.N.S.O. wenst U allen een voorspoedig 2024 met bovenal een uitstekende gezondheid.
Ter gelegenheid van het nieuwe jaar willen wij U allen hartelijk bedanken voor jullie medewerking bij onze clubwerking.

Daarom nodigen wij U allen graag uit op onze

NIEUWJAARSRECEPTIE

Welke zal plaatsgrijpen in ons clubhuis op

Zondag 7 januari 2024 vanaf 11u00

ook zal worden overgegaan tot de overhandiging van de opbrengst van de Kaas- en Wijnavond ten voordele van de MS – Liga Vlaanderen v.z.w. – regio Oostende
en van de Kaas- en Wijnavond ten voordele van het Kinder Kansen Fonds.

Wij hopen U op zondag 7 januari 2024 allen te mogen verwelkomen,

Met sportieve groeten,

namens het Bestuursorgaan,

 De voorzitter ,                                                                                                   De secretaris,

 Guy Vansteenkiste                                                                                          John Vansteenkiste