Geachte Leden, Sympathisanten, Adverteerders, Sponsors en Donatoren

De jaarwisseling is voor de Raad van Bestuur van de K.R.N.S.O. de gelegenheid om U allen een voorspoedig 2019 met bovenal een uitstekende gezondheid toe te wensen. Mogen verder al Uw familiale, professionele, financiële of sportieve verzuchtingen bewaarheid worden.

Daar wij van mening zijn dat de aanvang van het nieuwe jaar een gelegenheid is om met de talrijke nieuwe leden kennis te maken en tevens om U allen te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, nodigen wij U uit op de

NIEUWJAARSRECEPTIE

welke zal plaatsgrijpen in ons clubhuis op

Zondag 6 januari 2019 vanaf 11u00

Ook zal worden overgegaan tot de overhandiging van de opbrengst van de jaarlijkse Kaas- en Wijnavond ten voordele van de MS – Liga Vlaanderen v.z.w. – regio Oostende

In de hoop U op zondag 6 januari 2019 te mogen verwelkomen, groeten wij U, Geachte Allen, met de meeste eerbied.

Namens de Raad van Bestuur,

De voorzitter,                                                                                De secretaris

Daniël Deweert                                                                             John Vansteenkiste

 

 

Geachte Leden, Sympathisanten en Businessclub Members

Naast de traditionele Nieuwjaarsreceptie nodigen wij U uit op de

BOTENDOOP

welke zal plaatsgrijpen op het voorplein van ons clubhuis op

Zondag 6 januari 2019 om 11u15

Wedstrijd skiff Filippi “Roger Vansteenkiste”
met als meter en peter dhr. & mevr. Roger Vansteenkiste

Wedstrijd koppelvier Filippi “Businessclub De Roeispoane”
met als meter en peter dhr. Jonas Ghesquière