Veel belangstelling en een goede sfeer op de nieuwjaarsreceptie van KRNSO!
Ook vond de botendoop plaats van de wedstrijd skiff Filippi “Roger Vansteenkiste” met als meter en peter dhr. & mevr. Roger Vansteenkiste, en de wedstrijd koppelvier Filippi “Businessclub De Roeispoane” met als peter dhr. Jonas Ghesquière.