Veel belangstelling en een goede sfeer op de nieuwjaarsreceptie van KRNSO!
Ook vond de overhandiging plaats van de opbrengst van de kaasavond voor de MS-Liga